Kiểm soát chất lượng

Free-Conver

Báo cáo An toàn Vật liệu của SGS

Các chai của chúng tôi đã được kiểm tra và chứng nhận bởi một bên thứ ba độc lập chứng minh rằng lượng chì và cadimi có thể rò rỉ tuân theo quy định của FDA. Trên thực tế, mức độ của chúng tôi thấp hơn nhiều so với giới hạn cho phép do FDA đặt ra. Để biết thêm thông tin về kết quả kiểm tra của chúng tôi, liên hệ chúng tôi.

Giới thiệu về chứng nhận SGS

SGS là công ty kiểm tra, xác minh, thử nghiệm và chứng nhận hàng đầu thế giới. Chúng tôi được công nhận là tiêu chuẩn toàn cầu về chất lượng và tính toàn vẹn. Các dịch vụ cốt lõi của chúng tôi có thể được chia thành bốn loại:

1. Kiểm tra: SGS duy trì một mạng lưới cơ sở kiểm tra toàn cầu, được nhân viên bởi những nhân viên có kiến ​​thức và kinh nghiệm, cho phép bạn giảm thiểu rủi ro, rút ​​ngắn thời gian tiếp thị và kiểm tra chất lượng, an toàn và hiệu suất của sản phẩm của bạn theo các tiêu chuẩn sức khỏe, an toàn và quy định liên quan.

2. Chứng nhận: Chứng chỉ SGS cho phép bạn chứng minh rằng sản phẩm của bạn tuân thủ các tiêu chuẩn và quy định quốc gia hoặc các tiêu chuẩn do khách hàng xác định, thông qua chứng nhận.

Free-Converte

Chứng nhận kiểm tra GMP của FDA Hoa Kỳ

Các kỹ sư nội bộ của chúng tôi được FDA Hoa Kỳ chứng nhận GMP Inspecion. Chứng nhận Kiểm tra GMP của FDA cung cấp các hướng dẫn để tiến hành các hoạt động đánh giá sự tuân thủ của ngành đối với Đạo luật Thực phẩm, Dược phẩm và Mỹ phẩm Liên bang và các luật khác do FDA quản lý.