Kiểu dáng & Màu sắc

dfgd

feb466_edd798699fae4d0a9329498e95f19c27_mv2_d_6300_4500_s_4_2

Muốn tùy chỉnh chai của bạn? Bao bì thủy tinh QLT có thể giúp tầm nhìn của bạn trở thành hiện thực.

Để biết thêm thông tin về các dịch vụ trang trí tùy chỉnh của chúng tôi, hãy xem trang Trang trí chai của chúng tôi để biết các ví dụ và trang Trang trí thủy tinh của chúng tôi để biết thêm thông tin dịch vụ.