Yêu cầu một ví dụ

Tìm kiếm một mẫu của một trong những chai rượu vang hoặc rượu mạnh của chúng tôi? Vui lòng điền vào biểu mẫu bên dưới, ghi rõ (các) chai bạn cần.

Bạn cũng có thể gọi điện hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ qltglass@126.com / + 86-15852141369